طراحی محوطه

امروزه یکی از معضلات بزرگ شهرها پدیده وارونگی و آلودگی هوا می باشد; که یکی از راه های مقابله با این آلودگی ها، در نظر داشتن و بوجود آوردن محوطه فضایی سبز(محوطه سازی-لنداسکیپ) در اطراف ساختمان یا پشت بام منزل می باشد. که این امر باعث جذب آلودگی هوا و در نتیجه خارج کردن اکسیژن از خود می باشد.

استفاده از آبنما، برکه، نهر، استخر، گل کاری، درخت کاری، رواق، باربیکیو و . . . از بخش های مهم محوطه سازی به شمار می روند.; که با توجه به مساحت و خواست کارفرما طرح ها و المان های متفاوتی در محوطه سازی (لند اسکیپ) مورد استفاده قرار می گیرند.

در بحث اجرای محوطه سازی در بخش های مختلف، عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی، متفاوتی در کنار هم قرار می گیرند; که هر کدام از آنها نیاز های متفاوتی برای زیر سازی دارند.

 همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در محوطه سازی، بررسی، جمع آوری، خاکبرداری و خاکریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت، و همچنین استفاده از خاک مناسب در محوطه سازی، می تواند نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان و استقامت عناصر در مقابل نیرو های ذکر شده داشته باشد .

.