طراحی استخر

آب آب يكي از عناصر اربعه (آب ، باد، خاك و هوا ) محسوب مي شود و از ديرباز نقش حياتي در زندگي انسان داشته است. آّب به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر طبیعی ، از گذشته تا به امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در شکل گیری فضاهای شهری نقش چشمگیری ایفا کرده است . استقرار کشور ما در منطقه خشک ، باعث توجه حداکثری ایرانیان به آب و وارد کردن این عنصر در معماری ایرانی شده است .تقدس آب در ميان ايرانيان تنها به دليل کمبود آب نبوده است، چرا که در مناطق معتدل نيز اين عنصر، با ارزش شناخته شده و از جايگاه و قداست والايي برخوردار بوده است.علاوه بر آن ، آیینگی، زلالی ، روانی ، جان بخشی و پاکی آب ، از زمان های گذشته تا به امروز مورد ستایش قرار گرفته و در رمزها و نمادهای بسیاری به کار رفته است . آب به دلیل اهمیت و ارزشی که در فرهنگ معماری ایرانی دارد منشاء نمادها ، اسطوره ها و آیین های بسیاری بوده است .در معماری ایران پیشینه اسطوره به هزاره پنج پیش از میلاد مسیح می رسد . نخستین جلوه ی آن ، باور به ایزد بانوی مادر است که پیکره اش در میان آثار و نقوش سیلک ، در کنار نقش های نمادین آب ، مار ، خورشید و ماه بر سفالینه های زیبای چند هزار ساله ی ایرانی یافت شده است . پس از آن به اساطیر آریایی هزاره دوم پ. م و اسطوره های میترایی و زرتشتی هزاره نخست پ.م می رسیم . علاوه بر آن با توجه به کتاب آسمانی قرآن می توان آیات فراوانی در رابطه با آب پیدا کرد که نشانه اهمیت این عنصر در اسلام و فرهنگ اسلامی می باشند .

وجود حوض در مرکز و قلب باغ، نمادي از درون گرايي است. آب در باغ هاي ايراني علاوه بر نقش آب رساني نقش نمادين به خود گرفته است. با حرکت يا سكون خود ماهيتي متفاوت را از خود نشان مي دهند. از مطالب بالا مي توان دريافت که آب همواره يكي از عناصر مهم در طراحي بوده است. با توجه به تنوع در شكل و فرم هاي آن، رمزها و نمادها ي مختلفي را يادآور مي شود. همان طور که در ادوار گذشته از اين عنصر در بسياري از بناها استفاده شده است، امروزه نيز معماران مي توانند در طراحي خود، به صورت طبيعي يا مصنوعي از آن بهره مند شوند و بناهاي بي روح را با وجود اين عنصر، آرماني و ستودني نمايند.

امروزه نیز بناهایی زیادی وجود داردکه از استخرهای آب در فرآیند طراحی آن ها استفاده می شوند .

ایده هایی برای طراحی استخر