اجرا

اجرای بازسازی نیازمند تخصص و مهارت های خاص خود می باشد که گروه مرمتگران با اکیپ های اجرایی قوی قادربه اجرای پروژه های بازسازی می باشد ، این مهارت های اجرایی شامل تخریب ،جابه جایی دیوار ها ،اجرای سقف کاذب و دیوارهای پیش ساخته ،تغییر در تاسیسات ،زیر سازی و ترمیم دیوارهای ترک خورده و رنگ و نقاشی ،پتینه ،آینه کاری و کاغذ دیواری ،پوستر ،دیوار سبز ،روف گاردن نیز می باشد .