نظارت

پس از طراحی و تائید آن نوبت به اجرا می رسد ،اما آنچه مورد نیاز نظارت مستمر بر اجرا می باشد تا بتوانیم آنچه طراحی شده رو دقیقا اجرا کنیم .

در ضمن برای مدیریت کارگاههای بازسازی به یک نفر مهدس جهت سرپرستی کارگاه نیاز داریم

از سایر وظایف مهندس ناظر می توان موارد زیر را نام برد :

 • بسیار پیش می آید که در طراحی و ترسیم نقشه  اشتباهاتی رخ دهد.
 • شرایطی پیش می آید که نمی توان ساختمان را دقیقا مطابق نقشه ها اجرا کرد.
 • نکات بسیاری هستند که در نقشه های ساختمانی وجود ندارند.
 • مذاکره با صاحبکار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظرو مستند سازی آن.
 • کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان
 •  کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی 
 • کنترل رعایت بهداشت ، ایمنی و حفظ محیط زیست ، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذکر کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار
 • بررسی تدارکات انجام شده توسط صاحبکار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق سایر مهندسان ناظر
 • – اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و سایر ناظران
 • بررسی صلاحیت هر یک از عوامل دست اندرکار پروژه
 •  ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لزوم (این امر نافی حضور مستمر ناظران در کارگاه نیست.
 •  دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد
 • تنظیم و امضای صورتجلسات لازم باتفاق ناظر یا ناظران مربوطه
 • کنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبکه برق شهری از طریق هماهنگی با ناظر تاسیسات برق
 •  کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه معماری و جداول نازک کاری
 • کنترل رعایت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده ، سطح اشغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه در اجرا
 • کنترل انطباق کلی حجم و سطح نما با نقشه مصوب معماری
 • کنترل نحوه تقسیم بندی و جزئیات اجرائی فضاها از نظر انطباق با طرح معماری
 • کنترل سطح زیر بنای پارکینگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح در اجرا
 •  کنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسیم بندی فضاها در اجرا و انطباق آنها با نقشه مصوب معماری
 • کنترل نوع مصالح نازک کاری و نماسازی از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جداول نازک کاری (شامل جنس، بافت، رنگ، مشخصات ویژه) و انطباق با استانداردهای ملی ایران
 •  کنترل جزئیات سقف کاذب و کف کاذب از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری
 •  کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جدول نازک کاری
 •  کنترل جزئیات کف سازی (مصالح، شیب، عایق کاری) از نظر انطباق با طرح معماری
 •  کنترل انطباق محل اجرای قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه مصوب معماری شامل شومینه، آرک، پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها
 •  کنترل اجرای ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلولان و ناتوانان جسمی – حرکتی
 • کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی
 •  کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به عایق بندی صدا و تنظیم صوت
 • کنترل نحوه پیاده کردن و اجرای محوطه سازی از نظر انطباق با طرح معماری
 • کنترل انطباق نورپردازی داخلی فضاها با طرح معماری
 • کنترل جزئیات راه پله و اتصالات آن
 • کنترل محل اجرای لوله کشی ها ، کانال ها و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظرعدم آسیب به عناصر سازه ای
 •  کنترل جزئیات اجرائی دودکش ها ، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای
 • کنترل محل قرار گیری چاه ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب
 •  کنترل رعایت جزئیات اجرائی نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه ای
 • کنترل نکات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی ، تراکم خاک محل
 • کنترل مصالح ساختمانی از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایرا
 •  کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات مکانیکی
 • کنترل مصالح تأسیسات مکانیکی از نظر نوع ، کیفیت ، نحوه حمل ، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران
 • کنترل امکانات و تأسیسات موجود در محل شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به شبکه های مربوط شهری
 •  کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان
 • کنترل امکانات تأسیسات برقی محل و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به آن
 •  کنترل نصب و کارگذاری و اجرای عناصر تأسیسات برقی شامل مجموعه روشنائی ها ، پریزها، کلیدها و موارد مشابه
 •  کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسورها و پله های برقی از لحاظ سیستم برقی
 • کنترل نحوه اجرای سیم کشی ها و کابل کشی ها