طراحی

در پروژه های بازسازی آنچه که بیشتر مورد طراحی قرار می گیرد تغییرات و اصلاح پلان می باشد ،وتغییرات در طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی میباشد که ممکن است به صورت موقتی یا دائم باشد ،برای مثال طراحی فضاهای کمد دیواری ،تغییر در فضاهای سرویس بهداشتی ، تغییرات در سیستم تهویه و افزایش و کاهش در تعداد کابینت ها ،بخش هایی از نورپردازی ها ،طراحی کفپوش جدیداز تغییرات غیر منقول می باشد .

اما تغییراتی که بتوان آنها را جابه جا کرد همچون مبلمان ،لوستر ،فرش ،،اجسام

روند طراحی در دفتر مرمتگران با بازدید از پروژه و متره و بر آورد و تخمین قیمت به کارفرما محترم و سپس عقد قرار داد ارائه پیش طرح مقدماتی و پس از تائید ارائه دو آلترناتیو پیشنهادی و دقیق می باشد در صورت تمایل برای اجرای طراحی گروه مرمتگران آماده ارائه خدمات اجرایی و نظارتی می باشد .

شماره های تماس 88177892