کاغذ دیواری

کاغذ دیواری که بتواند برای کودکان جذاب باشد باید متناسب با شخصیت و روحیه دلبندان شما باشد ،برای مثال اگر کودک شما به شخصیت های کارتونی علاقه مند است از طرح های کارتونی استفاده کنید و یا اگر کودک شما به اتومبیل علاقه مند است باید از کاغذ هایی با این موضوعات انتخاب کنید .

کاغذ طرح ماشین