مبلمان اداری

Check out our Latest News!

بازسازی ساختمان

بازسازی ، نوسازی و مرمت ساختمان های قدیمی با توجه به قدمت بنا،کاربری بنا ،موقعیت جغرافیایی انجا می شود .برای درک بهتر این موضوع ساختمانی با کاربری درمانی با مساحت 310 متر را مورد تحلیل قرار می دهیم ، در سال 1395 ساختمانی مسکونی با 45 سال به دفتر ارجاع شد که...

بازسازی خانه

بازسازی خانه ها با توجه به طول عمر آن ها می تواند راهکارهای متفاوتی داشته باشد و در فرآیند بازسازی می توان ایده های متفاوتی را اجرا کرد :برای مثال اگر خانه قدیمی و متعلق به قبل از 1360 است می توان آن را به یک کافه یا گالری ،یا یک سرای فرهنگی...

طراحی داخلی مسکونی

برای طراحی داخلی آنچه ضروری می باشد توجه به عمر بنا و نیازها و تعمیرات و بازسازی های اولیه از قبیل نم و جا به جایی دیوارها و تفکیک با توجه به ریمادبینگ و نگاهی به رابطه فضاها ،نورگیری و ... می باشد .درباره بازسازی مسکونی اینجا بخوانید .دقت کنید در عین حال که...

بازسازی مسکونی

تخریب از جهات مختلف یک مرحله حساس در بازسازی خانه های قدیمی است زیرا در این مرحله اگر ملاحظات و دقت های لازم معمول نشود و به ویژه از کارگران ماهر و با تجربه در این امور استفاده نشود بیم آن می رود که مخاطرات جدی جانی و مالی اتفاق بیفتد. این تهدیدها...

انواع درب

از جمله قسمت های ساختمان درب است که حریم خصوصی از عمومی را تعیین میکند و در فضای داخلی خصوصی از نیمه خصوصی را. درب باید از مقاومت بالایی در برابر ضربه, پوسیدگی, تغییر رنگ و تغییرات آب و هوایی برخوردار باشد. آشنایی با انواع درب و ویژگی آن میتواند شما را در...